Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

ΘΕΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ


Μάρμαρο Δράμας - Το φημισμένο παγκοσμίως...

6 σχόλια

Στην αρχαία Ελλάδα σαν βασικό δομικό υλικό έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ρυθμών κατασκευής των έργων και ιδιαίτερα των ναών της κλασσικής αρχαιότητας. Υπάρχουν ενδείξεις εκμετάλλευσης μαρμάρου και πέτρας σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα γνωστά είναι τα λατομεία της Πεντέλης, Τήνου, Θάσου. Μεγάλες ποσότητες μαρμάρων εξήχθησαν από τα λατομεία αυτά με προορισμό τη Ρώμη, την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Μεσογείου.

ΜΑΡΜΑΡΑ. Ο όρος αυτός αναφέρεται στα κρύσταλοσχιστώδη πετρώματα που προέρχονται από την ανακρυστάλωση ασβεστολιθικών ιζημάτων.
Ολόκληρη η εκτεταμένη περιοχή ανατολικά της ζώνης του Αξιού τόσο εις τον Ελληνικό, όσο και στο Σερβικό και Βουλγαρικό χώρο καταλαμβάνεται από μια σειρά μεταμορφωμένων σχηματισμών μεγάλου πάχους, επί των οποίων επικάθονται κατά θέσεις νεογενείς ιζηματογενείς αποθέσεις.

Μια από τις πολλές ονομασίες που δόθηκαν στο μεταμορφωμένο αυτό υπόβαθρο και την οποία υιοθετούμε είναι η ΄΄ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΩΔΗΣ ΜΑΖΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ΄΄.
Συνήθως τα μάρμαρα περιέχουν διάφορα μεταλλικά οξείδια και εμφανίζονται κιτρινωπά, κοκκινωπά ή και μαύρα. Το πράσινο χρώμα οφείλεται στην παρουσία του σερπεντίνη. Αυτά που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό μαγνήσιο λέγονται δολομιτικά. Μερικές φορές η παρουσία διαφόρων επουσιωδών ορυκτών όπως π.χ. διάφορα πυριτικά ορυκτά του ασβεστίου ή του μαγνησίου κάνει ώστε τα μάρμαρα μακροσκοπικά να εμφανίζονται με ζώνες, ταινίες, κηλίδες, φλέβες διαφόρων χρωμάτων.

Γενικά τα πολύχρωμα μάρμαρα θεωρούνται κατώτερης αξίας από τα χιονόλευκα ζαχαρώδη μάρμαρα (της Θάσου και της Δράμας).
Μετά από αιώνες αδράνειας η εξόρυξη του μαρμάρου στην Ελλάδα άρχισε και πάλι από το 1900 στην περιοχή της Πεντέλης όταν μια Βρετανική εταιρεία μαζί με μερικές οικογενειακές επιχειρήσεις δημιούργησαν την βασική υποδομή.
Στην δεκαετία του '60 η εξόρυξη του μαρμάρου γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη με μεγάλη λατομική δραστηριότητα σε περιοχές όπως η Αττική, Πελοπόννησος, τα Ιωάννινα και η περιοχή Δράμας-Καβάλας.
Έκτοτε αναπτύσσεται ραγδαία η εκμετάλλευση και επεξεργασία του πολύτιμου αυτού υλικού στην περιοχή μας.

Είναι πλέον γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι τα καλύτερα ποιοτικά αλλά και ποσοτικά κοιτάσματα βρίσκονται στην Ανατολική Μακεδονία. Πράγματι το 60% της παραγωγής στην Ελλάδα εξορύσσεται από τη Δράμα και την Καβάλα. Έτσι παράλληλα με τα λατομεία έχουν δημιουργηθεί σε αυτήν την περιοχή μεγάλες βιομηχανίες επεξεργασίας του μαρμάρου δίνοντας ιδιαίτερο οικονομικό δυναμισμό. Ο ρυθμός ανάπτυξης και η δημιουργία νέων βιομηχανιών δείχνει πως εδώ στην περιοχή μας το μάρμαρο είναι το πρώτο υλικό που στηρίζει την Τοπική αλλά και Εθνική οικονομία.
Όμως η εκμετάλλευση και επεξεργασία των μαρμάρων συνεπάγεται και κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να αξιολογηθούν αντικειμενικά και να αντιμετωπισθούν κατάλληλα.

Οι προσπάθειες για τη θέσπιση προδιαγραφών αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως εκφράζονται στον ισχύον θεσμικό πλαίσιο και όπως εφαρμόζονται οι προδιαγραφές μέχρι σήμερα, δε ξεπέρασαν το θεωρητικό στάδιο.
Τα μαρμαροφόρα κοιτάσματα που συναντώνται στην περιοχή της Δράμας ευρίσκονται στους δυο μεγάλους ορεινούς όγκους που την περιβάλλουν. Στο όρος Φαλακρό βόρεια της πόλης Δράμας και στο όρος Παγγαίο νότια. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί αυτών των βουνών είναι κυρίως από Ασβεστολιθικά και Δολομιτικά μάρμαρα.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή θα βλέπαμε πως η νεότερη ιστορία του μαρμάρου στην Δράμα άρχισε με τα ημίλευκα μάρμαρα που άρχισαν να εξορύσσονται στα τέλη του 1960. Την τελευταία όμως δεκαετία αναπτύχθηκε μια αξιόλογη λατομική δραστηριότητα με την διάνοιξη και λειτουργία πολλών λατομικών μονάδων στην περιοχή Γρανίτη-Βώλακα. Η μεγάλη αυτή δραστηριότητα οφείλεται, τόσο στις ευνοϊκές συνθήκες εκμετάλλευσης των Δολομιτικών μαρμάρων όσο και στην διακοπή εκμετάλλευσης του Πεντελικού μαρμάρου.

Σήμερα η περιοχή χαρακτηρίζεται σαν ένα μεγάλο εξορυκτικό αλλά και βιομηχανικό κέντρο μαρμάρου. Πέντε (5) μεγάλες βιομηχανίες από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί και άλλες εννέα (9) μεσαίες ευρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο εξέλιξης. Όλες αυτές ευρίσκονται στην Δράμα κοντά στην πρώτη ύλη και αποκλειστικά χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ τα μάρμαρα της περιοχής.

Τα μάρμαρα Δράμας είναι γνωστά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κυρίως από την δεκαετία του 1960. Σήμερα η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται σαν ένα μεγάλο και σπουδαίο εξορυκτικό κέντρο λευκών (Δολομιτικών) και ημίλευκων μαρμάρων που τροφοδοτεί με πρώτη ύλη τις περισσότερες μαρμαροβιομηχανίες που υπάρχουν στην περιοχή της Δράμας αλλά και της πρωτεύουσας. Η μεγάλη εξορυκτική δραστηριότητα του Δραμινού μαρμάρου οφείλεται στην διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά (Κίνα, Ανατολή) λόγω κυρίως της καλής του ποιότητας αλλά και της προσιτής του τιμής.

Η ευρύτερη περιοχή θεωρείται ένα σύγχρονο και μεγάλο εξορυκτικό κέντρο με πολλές επιχειρήσεις καλά οργανωμένες. Σήμερα το ενδιαφέρον από πλευράς ποιότητας και αποθεμάτων μαρμάρου στην περιοχή εντοπίζεται σε τρεις μαρμαροφόρες ζώνες (Γρανίτης, Βώλακας, Πύργοι) όπου είναι οι κοιτασματολογικές-τεκτονικές-μορφολογικές συνθήκες είναι τέτοιες που επιτρέπουν την εξόρυξη, εκμεταλλεύσιμων ογκομαρμάρων-ξοφαριών (ακανόνιστοι όγκοι).

Εξορύσσονται σ'αυτό τον χώρο μάρμαρα Δολομιτικά χρώματος λευκού με γκρίζες νεφώσεις και ιστού ζαχαρώδους. Υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα και η παραγωγή των λατομείων αυτών ξεπερνά τα 300.000 Μ3 / έτος. Το μάρμαρο αυτό έχει μεγάλη αποληψιμότητα και κυρίως δίνει πλάκες για εξαγωγή. Οι τεράστιες ποσότητες που υπάρχουν καθώς και η μεγάλη ζήτηση από την αγορά κυρίως της Κίνας, έδωσαν στην Δράμα την πρώτη θέση από απόψεως οικονομικής-εξαγωγών. Η τιμή αυτού του προϊόντος είναι 1.000 Ευρώ/Μ3 ! και ο πληθυσμός στην Δράμα που ασχολείται με το μάρμαρο ξεπερνά τους 1.500 !

ΕΞΟΡΥΞΗ: Στα περισσότερα από τα 32 λατομεία που λειτουργούν στην Δράμα η μέθοδος εκμετάλλευσης είναι αυτή των ορθών ανοιχτών διαδοχικών βαθμίδων, το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 8 μ. για λόγους προστασίας των εργαζομένων και εύκολης αποκόλλησης των όγκων από το μέτωπο με τα μηχανήματα.

Αρχικά αποκαλύπτεται η επιφάνεια του πετρώματος ξεκινώντας τις εργασίες από το υψηλότερο σημείο του λατομείου και με διεύθυνση από τα υψηλότερα σημεία προς τα χαμηλότερα δημιουργώντας μέτωπο εξόρυξης ύψους 6-8 μ. και πλατεία εργασιών >12μ πλάτος. Η κοπή του πετρώματος είναι μηχανική με αδαμαντοφόρο συρματοκοπή. Χρήση ακαριαίας θρυαλλίδας γίνεται ελάχιστα όπου το κοίτασμα παρουσιάζει προβλήματα και δεν είναι εκμεταλλεύσιμο έτσι ώστε γρήγορα να απομακρυνθεί στο χώρο στείρων και να ελευθερωθεί το υγιές πέτρωμα-προς εξόρυξη.

Το έμψυχο υλικό του λατομείου -ΟΙ ΛΑΤΟΜΟΙ- έχουν μεγάλη πείρα στην εξόρυξη. Υπάρχουν στη Δράμα δύο χωριά (μαρμαροχώρια) Ξηροπόταμος και Μοναστηράκι όπου οι κάτοικοι έχουν σαν επάγγελμά τους το μάρμαρο. Είναι λατόμοι με όλη τη σημασία της λέξεως. Εδώ στη Δράμα ο λατόμος είναι επαγγελματίας, αγαπάει την δουλειά του, αγαπάει το μάρμαρο το σέβεται και προσπαθεί να το βγάλει από το βουνό με μεγάλη προσοχή. Συχνά ο γιος διαδέχεται στο επάγγελμα αυτό τον πατέρα. Οι ειδικές γνώσεις τότε αποκτώνται με τον χρόνο στον χώρο εργασίας.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε πως στη Δράμα γίνεται μεγάλη προσπάθεια όπως σε περιοχές που λειτουργούν πολλά λατομεία, τα μπάζα των λατομείων να τοποθετούνται σε εγκαταλελειμμένες διανοίξεις (λατομεία) γεμίζονται έτσι τα μεγάλα αυτά κενά και στο τέλος πιο εύκολα να γίνει η αποκατάσταση του εγκαταλελειμμένου αυτού χώρου.
Η εφαρμογή της μεθόδου εκμεταλλεύσεως γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό εκμεταλλευτικών και λατομικών εργασιών. Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών έκδοσης αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης που αποτελεί το πιεστικότερο και πλέον επείγον πρόβλημα του κλάδου του μαρμάρου διότι άπτεται άμεσα της πρωτογενούς παραγωγής σε μάρμαρο.

Θα πρέπει σε βραχύ χρονικό διάστημα να πραγματοποιείται η διεκπεραίωση των διαδικασιών που προηγούνται της έκδοσης των αδειών, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ώστε η πολυνομία που καλύπτει πολλές φορές το ίδιο θέμα να μην είναι τροχοπέδη ενώ η έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου που θα έδινε γρήγορα διέξοδο και λύσεις στα αναφυόμενα προβλήματα είναι σήμερα επιτακτική ανάγκη.

Ενώ λοιπόν οι προϋποθέσεις και προοπτικές είναι άριστες για τη Δράμα, δηλαδή κοιτάσματα μαρμάρου υπάρχουν και η ζήτηση είναι ενθαρρυντική για την εκμετάλλευση νέων λατομείων εκατοντάδες αιτήσεις για άδειες ερευνητικών εργασιών ή εκμεταλλεύσεων έχουν μπλοκαριστεί επί χρόνια σε κάποιο συρτάρι υπηρεσίας για λόγους είτε αρχαιολογικούς (Παγγαίο) είτε δασικούς λόγους (Φαλακρό-Βώλακας ) είτε Γ.Ε.Σ. (Νευροκόπι).

Η διεθνής αγορά ζητά συνεχώς το ελληνικό μάρμαρο, το μάρμαρο ιδιαίτερα της περιοχής μας και οι ΔΡΑΜΙΝΕΣ-Ελληνικές εξαγωγές μαρμάρων μπορούν να αυξηθούν εντυπωσιακά. Για τα μάρμαρα της Δράμας η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που θα μπορούσαν να εξαχθούν διπλάσιες και τριπλάσιες ποσότητες από τις σημερινές με διπλάσιες ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό.

Θα ήθελα τέλος να επισημάνω, πως θα πρέπει με γνώμονα το οικονομικό και κοινωνικό όφελος να αξιολογηθούν αντικειμενικά και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση και επεξεργασία του μαρμάρου έτσι ώστε ΜΑΡΜΑΡΟ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ να συνυπάρξουν προς όφελος του δραμινού πληθυσμού.


Σχόλια (6)

Ανεστισ - Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 στις 10:32
Παρτεμε ια παραγελια στο 6974159557

μαρμαράς - Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 στις 12:27
Μπράβο..!!

ελενη - Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 στις 13:09
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.

Μαρια - Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011 στις 10:16
Τα μαρμαρα ειναι υπεροχα σε ολα τα σπιτια αλλα και σε εξωτερικους χωρος οπως αυλες αλλα και σε διαφορα εστιατορια που το τονιζουν την πινελια του μαρμαρου.

emtolsixbra - Τρίτη 19 Απριλίου 2011 στις 15:28
4c5OnU wcffuddsjlnt, [url=http://tgqvkdykfxay.com/]tgqvkdykfxay[/url], [link=http://hgjkkshppzph.com/]hgjkkshppzph[/link], http://mlxxuoytbpvl.com/

ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΑΝΟΥΛΑ - Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009 στις 11:21
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Αφήστε το σχόλιό σας